Модел В 1

Технически характеристики

 • автоматично регулиране за компенсиране на различното тегло
 • възможност за регулиране на разстоянията между роговете (от 30 до 100 см)
 • регулиране по височина (в рамките на 60 см като минималната и максималната височина зависят от класа на носимоспособност).
 • носимоспособност от 1000 до 3000 кг

Модел В 2

Технически характеристики 

 • проектиран и изработен от висококачествена стомана, осигуряваща пълна безопасност в съответствие с ECC и UNI-EN сертификати,
 • регулиране по ширина (между 34 и 160 см)
 • полезна височина между 120 и 130 см
 • заключване на затварянето
 • управлявано от ръчен лост
 • с автоматично регулиране за компенсиране на различното тегло
 • носимоспособност от 600 до 3000 кг

Модел В 3

Технически характеристики

 • автоматично нагласяване на окачващата кука спрямо товара, така че той винаги да е в хоризонтално положение
 • дължината на рогата e 1000 мм
 • разстоянието между рогата може да се променя от 450 до 950 мм
 • регулираума височина - от 1100 до 1700 мм
 • носимоспособност от 1000 до 3000 кг