Компоненти:

  • Дървени кофражни греди Н20
  • Телескопични подпори – различни дължини на изтегляне и носимоспособонст
  • Глави за полагане на кофражните греди върху подпорите
  • Триноги