Кофражът Домино+ е средно тежка рамкова кофражна система, осигуряваща бързи, безопасни и ефективни по отношение на разходите  кофражни работи на строителните обекти от ниското и високото строителство.

Системата е предназначена за изграждане на стени, колони и фундаменти.


Характеристики
  • Ширина на панелите: до 100 см
  • Височина на панелите: 300см, 275 см, 150 см
  • Висока производителност
  • Малък брой системни части
  • Допустим натиск от пресния бетон: 60 kN/м2
  • Прахово боядисване или горещо поцинковане на стоманените рамки
  • Възможност за комбиниране с Пери Домино
  • За работа със системата е необходим кран.