Олекотената рамкова кофражна система Еко предлага пълен набор от кофражни панели и принадлежности, необходими за изпълнението на стоманобетонни стени, колони, фундаменти.

Кофражните панели поради своята олекотена конструкция позволяват работа без кран на обекта.

Възможност за изграждане на цилиндрични стени с радиус над 180 см. За целта между всеки два кофражни панели се поставя стандартен дъгов елемент Еко с ширина 20см, 25 см или 30 см в зависимост от радиуса на стената и дебелината й.

Кофражните панели Еко могат да се използват и за изграждането на цилиндрични фундаменти за силози за зърно, за цилиндрични резервоари за вода, криволинейни стени и др. като се подреждат полигонално, а между тях се вграждат трапецовидни дървени вложки.


Характеристики
  • Ширина на панелите: до 90 см
  • Височина на панелите: 300 см, 270 см, 150 см, 120 см
  • Висока производителност
  • Малък брой системни части
  • Допустим натиск от пресния бетон: 60 kN/м2 при височина на бетониране до 3 м и 40 kN/м2 при височина на бетониране до 4,5 м.
  • Прахово боядисване или горещо поцинковане на стоманените рамки
  • Възможност за кофриране на правоъгълни или квадратни колони с помощта на многофункционални кофражни панели с ширина 90 см (за колони с макс. размери на сечението 80х80 см – доп. натиск от пресния бетон 60 kN/м2 ) и 75 см (за колони с макс. размери на сечението 65х65 см – доп. натиск от пресния бетон 80 kN/м2 ).
  • Напълно съвместима и взаимозаменяема с елементите и окомплектовката на Дока-Фрами.