Кофраж за гладки криволинейни стени с радиус по-голям от 3,5 м.

Само 2 размера на кофражните елементи – с ширина 2,4 м, поставяни от вътрешната страна и с ширина 2,5 м, поставяни от външната страна на стената.

Просто и сигурно използване на всякакви обекти.

Това е перфектното решение за кофриране на конструкцията на кръгли резервоари, силози, специални съоръжения, рампи на паркинги и други кръгли съоръжения с различни радиуси.


Характеристики
  • Ширина на панелите: 240 см/250 см
  • Височина на панелите: 300 см, 240 см, 120 см, 70 см.
  • Минимален радиус на огъване – 3,5 м
  • Плавно регулируем радиус на огъване
  • Допустим натиск от пресния бетон: 50 kN/м2
  • Възможност за надстрояване на елементите на системата до 6 м.
  • За работа със системата е необходим кран.