Фирма „ТехФорм“ ООД е основана през 2015 г. като първоначално е регистрирана под името „Нов аспект“ ООД.

Предметът на дейност на фирма „ТехФорм“ ООД е внос и продажба на:

– Кофражни системи за стени и колони

– Кофражни системи за кръгли стени и колони

– Катерещи и асансьорни платформи

– Укрепване за едностранен кофраж

– Кофражи за плочи

– Кюбели за бетон и насипни товари, вилици, верижни и ръчни щипки

– Предпазни парапети, мобилни ограждения

Всички продукти са произведени в Европа.


Услугите, които предлагаме

Съвместната ни работа с клиентите протича в няколко направления:

Оптимално решение

Ние ще изслушаме внимателно Вашето задание и ще Ви дадем идеи.

Ще Ви подпомогнем с идеи и професионална консултация от самото начало на Вашия проект и ще помогнем да намерите най-доброто техническо и финансово решение. Нашата цел е да постигнем най-малко количество кофраж, при най-висока степен на използваемост, най-ниски разходи и най-висока удовлетвореност на клиентите.

Планиране

Планирането на кофража  означава спестяване на време и разходи.

Ние търсим и изследваме  онази комбинация от кофражни елементи, която в зависимост от геометрията на обекта във всичките му етапи, етажи и фази на изграждане и в зависимост от  графика за изпълнение ще осигури най-висока степен на използваемост, контролирайки размера на разходите и сроковете за строителство.

Обучение

Ще Ви съдействаме с консултации и обучение на персонала на обекта.

След доставката заедно с клиентите  прилагаме изготвените кофражни решения на обекта. Екипът на обекта се обучава на правилна работа с кофражните системи. Консултациите продължават през целия срок на изпълнение на проекта.