??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Shifting trolley
Transport fork 1T

Кофражни маси са подходящи за:

  • Изпълнение на плочи с голяма площ
  • Високоетажни сгради.

Те представляват предварително сглобени модули, състоящи се от кофражни греди, монтирани във вид на носеща скара. Тази носеща скара е свързана неразделно със специални глави, които предават товара от пресния бетон от всяка маса върху телескопични подпори. Върху носещата скара се завинтва водоустойчив шперплат.

Предимства на системата:

  • Ранно декофриране на плочите с преподпиране
  • Четирикратно повишаване на скоростта на работа
  • Минимизиране на необходимото количество подпори
  • Намаляване на разходите за труд
  • Повишена сигурност на работа.
  • За изграждане на етажните плочи е необходим само един комплект маси, отпада нуждата от два комплекта кофражни греди, два комплекта шперплат, подпори и др.

Сглобените маси се монтират с помощта на кран. При необходимост между всеки две съседни маси се оставят тесни ивици за изкърпване с шперплат. Тези изкърпващи ивици позволяват бърз ранен декофраж на кофражните маси като плочата остава преподпряна на определен брой телескопични подпори, поставени под кръпките между масите.

Принадлежности за преместване на кофражни маси

Количка за кофражни маси

Количката за кофражни маси служи за преместването им. Тя е помощно средство при декофража на кофражните маси от вече бетонираните стоманобетонни плочи след достигане на необходимата минимална якост на бетона, както помощно средство при поставянето на кофражните маси на проектната височина на следващата етажна плоча.

Технически характеристики:

Макс. натоварване: 1 т

Ширина:

  • мин. 1,5 м
  • макс. 2,1 м

Височина:

За модел V 285 – мин. 2,00 м – макс. 2,85 м

За модел V 360 – мин. 2,75 м – макс. 3,60 м

Вилица за транспортиране на масите с кран

Вилицата служи за преместване на масите от едно работно ниво на друго с помощта на кран на обекта.

Технически характеристики:

Капацитет: 1000 кг

Тегло: 495 кг