Опорни стойки X 300 / Х 400

Тези опорни стойки за едностранен кофраж  се предлагат в две конфигурации  за стени с височина до 3 м (Х 300), а чрез добавяне на още два елемента за надстрояването им и за стени с височина до 4 м (Х 400). Винтовите  вертикализатори на Х 300 и Х 400 имат носимоспособност 80 kN и позволяват безстепенно регулиране на дължината им посредством двойните им винтове до +- 600 мм.

Едностранните укрепвания, предлагани от ТехФорм ООД,  имат модулна конструкция, състояща се от няколко съставни части, свързани с бързи болтови връзки, което  ги прави удобни и за работа на ръка.

Опорните стойки на  Х 300 и Х 400  могат да се използват както на обекти без кран, така и с кран като в този случай преместването им от една позиция на друга може да се извършва във вид на цели модули, състоящи се от няколко от опорните стойки заедно с кофражните панели без разглобяване.

Модулната конструкция на опорните стойки Х300 и Х400 ги прави удобни и икономични за складиране и за транспорт.

На клиентите се предоставят монтажни планове и статически изчисления.

Опорни стойки SFS

Укрепването SFS намира приложение при отвеждане на усилията, възникващи от пресния бетон при едностранно кофриране на вертикални стоманобетонни елементи с височина до 8 м.

Системата намира приложение при изграждане на:

  • водоплътен бетон
  • диги
  • подпорни стени
  • затварящ кофраж при голяма дебелина на стените
  • кофраж на стени срещу скали или пилоти
  • укрепване на страничния кофраж на фундаментни плочи.

Системата е подходяща както за рамкови кофражи, така и за трегерни кофражи.
Укрепването се състои от 3 модула – основен модул за едностранен кофраж с височина до 4,5 м и надстройки към него съответно с височина 1,5 м, респ. 2,0 м. 
Опростената им конструкция повишава скоростта на работа на обекта.
При необходимост опорните стойки могат да се използват и хоризонтално, когато е необходимо отвеждането на големи вертикално товари, напр. в мостовото строителство.