С кофражната система  за кръгли колони SK се кофрират кръгли колони с диаметър от 30 см до 120 см в растер през 10 см.
Кофражните форми имат интегрирани в тях свързващи части и са подходящи за работа за работа с кран.


Характеристики

Височината на елементите: 2,0 м, 1,0 м и 0,5 м.

Диаметър: от 30 до 120 см в растер през 10 см.

Допустим натиск от пресния бетон: 150 kN/кв. м