Сгъваемите катерещи платформи К 180 се използват при изграждане на стоманобетонни стени, разположени по периферията на сградите.
Предимства на системата:
– Висока носимоспособност до 550 кг/m²
– На разположение са платформи със стандартни дължини 3.00 м и 4.50 м, както е възможно и конструиране на платформи с произволни дължини.
– Прибиращи се окачвания за кран, осигуряващи гладка и сигурна работна повърхност
– Дълъг живот благодарение на поцинкованата стоманена конструкция
– Платформите могат да се използват както като работни платформи, осигуряващи работно пространство по периферията на сградата, така и като катерещи платформи чрез добавяне на няколко стандартни компонента.
– Възможност за монтиране на удължители за преодоляване на междуетажната височина или окачване на долна работна платформа
– Възможност за премостване на стенни и прозоречните отвори
– Приложение като предпазно периферно скеле при ремонт на покриви
– Заема много малко място при съхранение и транспорт.

Шахтовите платформи способстват за осигуряване на безопасни условия на работа на обекта, както и осигуряват работна повърхност за разполагане на кофража. 

Носещите стоманени ригели, върху които се монтира дървен материал и шперплат за оформяне на работната повърхнина, са телескопични и покриват определен диапазон ширини на шахтите. По този начин шахтовата платформа може да бъде преустроена бързо за влагане в шахти с други размери. Носещите ригели се поставят в ниши в стените, без оставащи в бетона части.

Системата позволява изграждане на платформи с размери от 1,45 м до 5,90 м. Върху тези платформи може да бъде вертикализиран кофражът, те могат да поемат теглото на самия вертикален кофраж за стените на шахтите, осигуряват работно пространство за движение и работа на работниците, върху тях може да се поставя оборудване.